หลายครั้งทีีชีวิตมีความสุข และมีความหวังใน exteen.สุขที่ได้เขียนเรื่องราวต่างๆ และจดจำไว้ สุขที่ได้มีคนเข้ามา comment ..
.หากช่วงเวลาหนึ่งชีวิตเข้าไปจมอยู่ในแต่ FB หากเมื่อเผลอตัวไป ก็ลืมเรื่องราวใน exteen.
เมื่อเข้าสู่ FB มากๆ ทำให้เรามองว่า ชีวิตเราไม่ใช่ส่วน FBและเสียเวลากับ FB มากเกินไปในแต่ละวัน ..
มีเพื่อน และวนเวียนแต่ในที่ทำงาน มีอะไรที่ความคิดเดิมๆๆๆ แม้ข้อมูลจะเร็ว และเครือข่ายมากขึ้น
แต่บุคคลบ้างคน เพื่อนเก่า แฟนเก่า ที่ทำให้เรา เจ็บปวดก็หวนกลับคืนมา พบกัน มันไม่สุขเท่าที่ใจอยากจะลืม
... ไม่มี... ว่างเปล่า.. สุดท้ายหันกลับมาสู๋ exteen.. ..ในการค้นพบตัวเอง .. ที่แท้จริงอีกครั้ง...

Comment

Comment:

Tweet